Podlaskie sploty – II festiwal tkactwa

Zdjęcia oraz materiał filmowy z wystaw, pokazów, warsztatów, koncertu oraz kiermaszu i działań animacyjnych.