SZLAK

Szlak „Kraina Wątku i Osnowy” powstanie na terenie dwóch gmin: Janowa i Korycina, gdzie mieszka i tworzy większość podlaskich tkaczek. Planowane jest m.in. oznakowanie głównych dróg dojazdowych do gmin specjalnym logo (wybranym w drodze konkursu dla młodzieży akademickiej i szkół plastycznych), wydanie folderu informacyjnego na temat Krainy, zorganizowanie uroczystego otwarcia z udziałem lokalnej społeczności, tkaczek z regionu oraz kraju, które przyjadą na zakończenie konkursu, wystawę i forum, innych uczestników projektu oraz ludzi ze środowisk kultury i ochrony dziedzictwa, turystyki, edukacji, organizacji pozarządowych i mediów.