Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie

Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie istnieje od 1986 r. ale w budynku tym siedzibę swoją miały kiedyś również Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna, a w latach 90-tych także Zawodowa Szkoła Tkactwa.
W 2012 r. ośrodek kultury i biblioteka zostały przeniesione do nowej siedziby przy ul. Sokólskiej w Janowie, a budynek Izby Tkactwa został gruntownie wyremontowany i ponownie przekazany do prowadzenia działalności związanej z promocją janowskiego tkactwa dwuosnowowego.
W Izbie Tkactwa prezentowane są wystawy tkanin dwuosnowowych, prowadzone są pokazy tkania z udziałem twórczyń z Gminy Janów, organizowane są warsztaty oraz lekcje tradycji dla dzieci i młodzieży. Izba jest udostępniana dla turystów zwiedzających Szlak tradycji rękodzieła ludowego Podlasia oraz szlak „Kraina wątku i osnowy”. Zgromadzonych jest tu ponad 50 tkanin dwuosnowowych, dywanów i makat wykonanych przez ok. 20 twórców z ośrodka janowskiego oraz z nim współpracujących.Są to głównie prace nagrodzone w konkursach organizowanych przez janowski ośrodek kultury.
W zbiorach izby znajduje się również makata „Pieczenie chleba” będąca inspiracją autora muralu „Tkana opowieść”, który powstał w Białymstoku przy ul. Radzymińskiej.

Konkurs na tkaninę dwuosnowową w Janowe organizowany jest od 1993 r. Jego głównym celem jest motywowanie nielicznych już tkaczek do zachowania unikalnej techniki i tradycji janowskiego ośrodka tkackiego, tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej, promocja lokalnej sztuki i rękodzieła ludowego. W konkursie udział biorą tkaniny tematyczne, zgodne z określonym tematem w regulaminie, wykonane z przędzy wełnianej na ręcznych krosnach techniką dwuosnowową. Pierwsza edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Codzienność przędzą malowana” W kolejnych latach powstawały tkaniny na bardzo różne tematy. Były to między innymi: Tkaniny inspirowane twórczością Eleonory Plutyńskiej, Drzewo życia, Pory roku, Zwierza, Zajęcia kobiety wiejskiej na Podlasiu, Pasieka i wiele innych. Tkaniny konkursowe zawsze cieszyły się powodzeniem u odbiorców i były wielokrotnie tkane na zamówienie. Przy organizacji konkursów i wystaw pokonkursowych ośrodek kultury w Janowie współpracuje z wieloma instytucjami, ale przede wszystkim od samego początku z Muzeum Podlaskim w Białymstoku, Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie oraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku
XXV edycja konkursu odbyła się w ramach projektu „Kraina wątku i osnowy” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. W kategorii tkanina dwuosnowowa tematem prac w 2017 r. była „Droga przez wieś”.

Autorzy tkanin znajdujących się w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego :
Jadwiga Babieno
Genowefa Dzieszko
Helena Gołko
Czesław Jaroszewicz
Olimpia Jaroszewicz
Lucyna Kędzierska
Alicja Kochanowska
Filomena Krupowicz
Regina Krupowicz
Helena Malewicka
Kazimiera Makowska
Leonarda Olchanowska
Teresa Pryzmont
Felicja Puzanowska
Romualda Puzanowska
Danuta Radulska
Bernarda Rość
Ludgarda Sieńko
Marta Wysocka
Uczennice Zawodowej Szkoły Tkactwa

Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie ul. Białostockiej 14 A zaprasza wszystkich chętnych do zwiedzania.
Od 1 lipca 2019 Izba Tkactwa Dwuosnowowego czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejszy kontakt : tel. 857 216 043 ,
e-mail: goksit.janow@gmail.com .
Adres do kontaktu: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie, ul. Sokólska 18, 16-130 Janów