WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA TKANINĘ LUDOWĄ

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU – TKANINA LUDOWA
w ramach projektu
„Kraina Wątku i Osnowy – konkurs i warsztaty”
dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
w dn. 10 października 2017 r.

Jury w składzie:
1.Lidia Beata Zganiasz –  starszy kustosz Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
2. Grażyna Anna Filipowicz – Mróz – Fundacja ”Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło  w Warszawie
3. Wojciech Kowalczuk – Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstok”
4. Justyna Grabowicz – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie
5. Lila Wyszkowska – Dział Sztuk Plastycznych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku

Po obejrzeniu 66 prac nadesłanych przez 34 autorów Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia;

I Kategoria TKANINA DWUOSNOWOWA,  Temat: „Droga przez wieś”
Nagrody:

 • Dwie równorzędne pierwsze nagrody:

Teresa Pryzmont i Danuta Radulska –Wasilówka

 • Dwie równorzędne drugie nagrody:

Małgorzata Pepłowska- Węgrów, Monika Burak –Węgorzewo

 • Dwie równorzędne trzecie nagrody:

Bernarda Rość –Szaciłówka, Helena Gołko – Trofimówka

Wyróżnienia po 400zł: 

II Kategoria: INNE TRADYCYJNE TECHNIKI TKACKIE

Przyznano osiem równorzędnych nagród.

Nagrody:

 • Irena Ignaciuk –Lewkowo Stare
 • Sabina Knoch – Szczepki
 • Marianna Telus – Dzielna / Opoczno
 • Małgorzata Gąsiorek -Wola Zatężna/ Opoczno
 • Ewelina Stolarczyk –Wola Zatężna/Opoczno
 • Zenaida Rubczewska – Lewkowo Nowe
 • Luba Sokowicz – Michałowo
 • Irena Skorupska – Kamionki Czabaje

III Kategoria  MAŁE FORMY TKACKIE

Przyznano cztery równorzędne nagrody.

Nagrody:

 • Gertruda Konecka – Osiek
 • Edyta Wiśniewska – Janów
 • Stanisława Kowalewska – Nowy Holeszów
 • Janina Mazurek –Żyżyn

Wyróżnienie:

 • Magdalena Papakul – Mordy

Jury nie zakwalifikowało do Konkursu  dziewięciu prac nie spełniających wymogów regulaminowych. Postanowiło zróżnicować nagrody w I kategorii ze względu na wyrównany wysoki poziom techniczny i różnorodne rozwiązania kompozycyjne w obrębie jednego tematu. W pozostałych dwóch kategoriach przyznano nagrody równorzędne ze względu na niemożność porównania ze sobą różnych technik.  Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom nadesłanych prac i zaproponowało, aby systematycznie organizować podobne konkursy, dające orientację  w kondycji polskiej tkaniny ludowej,  co pozwoli również na zmotywowanie twórców  i popularyzację tej dziedziny. Zauważono, iż Konkurs powinien stać się propagatorem różnorodnych technik tkactwa ludowego. Jednocześnie, widząc prace młodych wykonawców, wyraziło nadzieję na kontynuację tkactwa w regionach, gdzie przekazywanie umiejętności i wiedzy przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Nagrody na łączną sumę 13 240 zł ufundowali:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie,
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku,
Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Janowie,
Fundacja „Cepelia’ Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie.

GALERIA PRAC KONKURSOWYCH: