„Podlaskie sploty” (2021)

Podlaski Instytut Kultury realizuje drugą edycję projektu „Podlaskie sploty”. Ma on na celu promocję i ochronę tradycyjnego tkactwa na terenie województwa podlaskiego. Na projekt składają się warsztaty w technikach najczęściej spotykanych w naszym województwie, takich jak tkanina dwuosnowowa, wielonicielnicowa (kostkowa), sejpak, tkanina wybierana (perebory), chodniki. Na koniec sierpnia (28 – 29.VIII. 2021) planowany jest II Festiwal Tkactwa, w białostockim Parku Zwierzynieckim, podczas którego będzie można m.in. zwiedzić wiele tematycznych wystaw, wziąć udział w pokazach tkactwa, działaniach animacyjnych, porozmawiać z podlaskimi artystami.

Można już się zapisywać na warsztaty tkackie.

Informacji na temat projektu udziela kierownik Działu Sztuk Plastycznych PIK w Białymstoku,
Krystyna Kunicka, tel. 85 740 37 15, k.kunicka@pikpodlaskie.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.