TKACKIE 2021

Warsztaty w ramach projektu „Podlaskie sploty – II festiwal tkactwa”.

Podlaski Instytut Kultury zaprasza na warsztaty tkackie w ramach projektu “Podlaskie sploty”. Ma on na celu promocję i ochronę tradycyjnego tkactwa na terenie województwa podlaskiego. Na projekt składają się warsztaty w technikach najczęściej spotykanych w naszym województwie, takich jak tkanina dwuosnowowa, wielonicielnicowa (kostkowa), sejpak, tkanina wybierana (perebory), chodniki. Na koniec sierpnia (28 – 29.VIII. 2021) planowany jest II Festiwal Tkactwa, który odbędzie się w białostockim Parku Zwierzynieckim.

Można już się zapisywać na warsztaty tkackie. Terminy warsztatów oraz pozostałe informacje znajdują się w załączonym regulaminie. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie karty zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja.

Regulamin
Karta zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku,
15–089 Białystok, ul. św. Rocha 14,
z dopiskiem: warsztaty tkackie

lub mailowo: k.kunicka@pikpodlaskie.pl

Informacji na temat warsztatów udziela kierownik Działu Sztuk Plastycznych PIK w Białymstoku,
Krystyna Kunicka, tel. 85 740 37 15, k.kunicka@pikpodlaskie.pl 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.