„Kraina wątku i osnowy”

Celem projektu „Kraina wątku i osnowy” jest ochrona i zachowanie tradycyjnego tkactwa poprzez jego ożywienie i popularyzację, zwłaszcza wśród młodych. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tkanie było zajęciem powszechnym. Gospodynie tkały na własne potrzeby, a te zdolniejsze na potrzeby mieszkańców okolicznych wsi i miast. Obecnie jest to bardzo rzadka umiejętność. W województwie podlaskim aktywnych tkaczek jest zaledwie 12. Są to w większości osoby w podeszłym wieku. To ostatni moment na wykorzystanie ich wiedzy, umiejętności i przekazanie ich innym osobom.

Projekt ma wykształcić następców, którzy nauczą się technik tkackich, a także zapoznają się z tradycyjnym wzornictwem, dzięki czemu w przyszłości będą mogli sami tkać i uczyć innych. Mamy w regionie chętnych do takiej nauki, pasjonatów tradycji, którym trzeba tylko stworzyć możliwości i warunki – projekt da nam taką szansę.

Nauczenie tradycyjnego tkactwa kilkunastu osób jest pierwszym krokiem w kierunku zachowania tradycji i umiejętności. Potrzebna jest zmiana „klimatu” w lokalnych społecznościach, w których obecnie pracują tkaczki. Zależy nam na tym, aby młodzież wiejska uznała swoją tradycję, a dawne wzory i rzemiosło za modne i atrakcyjne, za – używając języka młodzieży –„trendy”.  Dzieje się tak już w dużych miastach i jest kwestią czasu, aby zaczęło się również na wsiach i małych miasteczkach. Projekt ma zbudować tę świadomość przy pomocy atrakcyjnych dla młodzieży nowoczesnych narzędzi – warsztatów z etno-designu (z udziałem znanego projektanta), multimediów  (np. animacja poklatkowa) lub zastosowania technik tkackich w interesującej formie użytkowej. Podstawową płaszczyzną do budowania zaangażowania młodzieży za pomocą nowoczesnych narzędzi będzie bezpośredni kontakt zarówno z twórczyniami, jak i autorytetami w innych dziedzinach.

Projekt zakłada również stworzenie produktu edukacyjno-turystycznego pod nazwą „Kraina wątku i osnowy” dla dwóch podlaskich gmin Korycina i Janowa.