OŻYWILIŚMY TKANINĘ DWUOSNOWOWĄ

Jak wyglądały dawne prace polowe? Jakie zajęcia we własnej zagrodzie wykonywali rolnicy? Jak wypiekano chleb i skąd brano mąkę do jego wytworzenia? Jednym słowem: jak to dawniej bywało. Wszystko to, co może kojarzyć się z podlaską wsią, wykorzystała  i ożywiła młodzież podczas warsztatów z animacji poklatkowej zorganizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku w […]