Podlaskie Sploty – III Festiwal Tkactwa

Wielki Festiwal Tkactwa z radziuszką w roli głównej. Podlaski Instytut Kultury rozpoczyna projekt Podlaskie Sploty.

XIII Przygraniczny Konkurs „Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej zaprasza wszystkich chętnych zajmujących się amatorsko tkactwem do udziału w konkursie. Celem konkursu jest popularyzacja tkactwa i wzornictwa swojego regionu.

Zmarła Kazimiera Makowska

Otrzymaliśmy bardzo smutną wiadomość, odeszła od nas jedna ze wspaniałych tkaczek – Pani Kazimiera Makowska.

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Twórczość wybitnej korycińskiej tkaczki tkanin dwuosnowowych Bernardy Rość kolejny raz została doceniona na najwyższym szczeblu!

Zmarła Filomena Krupowicz, wybitna tkaczka

22 grudnia, w wieku 80 lat, zmarła Filomena Krupowicz, janowska tkaczka. O jej śmierci poinformowała Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie. Filomena Krupowicz urodziła się w 1941 r. w Cieśniskach Wielkich, w rodzinie chłopskiej. Mając dwadzieścia lat wyszła za mąż, zamieszkała w Janowie Podlaskim i wówczas w domu teściowej, znanej tkaczki, Scholastyki Krupowicz poznała warsztat i technikę wykonywania tkanin podwójnych. Wykonywanie dwuosnowowych dywanów […]

Prezentacja tkanin z gminy Gródek

Jeszcze dziś w wielu domach w gminie Gródek wszystkie kanapy i fotele zasłane są dwubarwnymi „dywanami”.

Prezentacja tkanin z gminy Narewka

Wśród dywanów z obszaru gminy Narewka wyróżnia się tkanina wybierana wielonicielnicowa, w lokalnej gwarze zwana parabor, perebor.