„Podlaskie sploty”

Pierwszy festiwal tkactwa, warsztaty, dokumentacja pracowni tkackich to główne działania Podlaskich Splotów, projektu realizowanego przez Podlaski Instytut Kultur w Białymstoku. To kolejny projekt poświęcony regionalnej tkaninie. W tym roku został dofinansowany w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Podlaski Instytut Kultury kontynuuje […]

Zaproszenie do udziału w XXVIII Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów 2020

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Janowie ogłasza XXVIII edycję konkursu na tkaninę dwuosnowową. Jest to najstarszy etnograficzny konkurs na Podlasiu, którego głównym celem jest zachowanie i promocja tradycji tkackich ośrodka janowskiego oraz okolicznych miejscowości. Tkactwo dwuosnowowe znane było kiedyś na obszarze północno-wschodniej Polski, tak więc zaproszenie do udziału kierowane jest również do tkaczek […]