„Podlaskie sploty” – rusza nowy projekt

To kolejny projekt poświęcony podlaskiej tkaninie. Zachęcamy do zgłaszania się na warsztaty tkackie. Od lat PIK buduje markę podlaskiej tkaniny przez organizowanie warsztatów, wystaw i konkursów. Zainteresowanie tematem wśród mieszkańców jest coraz bardziej zauważalne, dlatego Instytut kontynuuje dotychczasowe działania, zmierzające do zachowania i popularyzacji tkactwa – sztuki ludowej o wielkich walorach artystycznych, tak cennej dla […]

Zaproszenie do udziału w XXVIII Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów 2020

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Janowie ogłasza XXVIII edycję konkursu na tkaninę dwuosnowową. Jest to najstarszy etnograficzny konkurs na Podlasiu, którego głównym celem jest zachowanie i promocja tradycji tkackich ośrodka janowskiego oraz okolicznych miejscowości. Tkactwo dwuosnowowe znane było kiedyś na obszarze północno-wschodniej Polski, tak więc zaproszenie do udziału kierowane jest również do tkaczek […]