Zaproszenie do udziału w XXVIII Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów 2020

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Janowie ogłasza XXVIII edycję konkursu na tkaninę dwuosnowową. Jest to najstarszy etnograficzny konkurs na Podlasiu, którego głównym celem jest zachowanie i promocja tradycji tkackich ośrodka janowskiego oraz okolicznych miejscowości.

Tkactwo dwuosnowowe znane było kiedyś na obszarze północno-wschodniej Polski, tak więc zaproszenie do udziału kierowane jest również do tkaczek i tkaczy z całego województwa podlaskiego oraz województw ościennych.

Do konkursu można zgłaszać tkaniny wykonane zgodnie z tradycją, czyli z przędzy wełnianej, na ręcznych krosnach, unikatową techniką dwuosnowową, wykonane w tradycyjnych wymiarach i zgodne z ogłoszonym tematem.

Tematem na 2020 rok jest „Drzewo życia”. Zgłoszenia należy kierować do GOK,SiT w Janowie do końca maja 2020 r. Natomiast prace będą przyjmowane do 15 września. Podsumowanie konkursu oraz otwarcie wystawy odbędzie się w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego i planowane jest w październiku bieżącego roku.

Regulamin  konkursu
Karta zgłoszenia