Warsztaty – perebory

Zakończyły się pierwsze warsztaty tkackie w technice wybieranej „perebory”  realizowane w ramach projektu „Podlaskie sploty – II Festiwal Tkactwa” organizowane przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku. Program warsztatów obejmował prezentację przykładowych prac, omówienie techniki, przygotowanie krosna do pracy, osnucie, wytkanie i wykończenie tkaniny. „Perebory” to trudna technika, tkana jest za pomocą czterech nicielnic, deseczek i […]

Podlaskie sploty – II festiwal tkactwa

PIK warsztatami tkackimi w Lewkowie Starym rozpoczął projekt mający na celu promocję i ochronę tradycyjnego tkactwa. Tkactwo, jako jedno z najstarszych rzemiosł, było do niedawna zajęciem powszechnym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Prawie każda rodzina tkała na potrzeby codziennego użytkowania lub wystroju chaty, ale też w celu zapewnienia posagu. Dziś nie ma już dawnego zapotrzebowania […]