Podlaskie sploty – II festiwal tkactwa

PIK warsztatami tkackimi w Lewkowie Starym rozpoczął projekt mający na celu promocję i ochronę tradycyjnego tkactwa.

Tkactwo, jako jedno z najstarszych rzemiosł, było do niedawna zajęciem powszechnym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Prawie każda rodzina tkała na potrzeby codziennego użytkowania lub wystroju chaty, ale też w celu zapewnienia posagu. Dziś nie ma już dawnego zapotrzebowania na tkaniny, tradycja uposażania młodych dziewcząt opuszczających rodzinny dom praktycznie zaginęła. Tym samym przestało się dostrzegać wartość tego rzemiosła i mało kto wie, jak bardzo jego historia osadzona jest w tradycjach naszego województwa.

Podlaski Instytut Kultury warsztatami tkackimi w Lewkowie Starym rozpoczął projekt „Podlaskie sploty – II festiwal tkactwa” mający na celu promocję i ochronę tradycyjnego tkactwa na terenie województwa podlaskiego. Na projekt składają się warsztaty w technikach najczęściej spotykanych w naszym województwie, takich jak tkanina dwuosnowowa, wielonicielnicowa (kostkowa), sejpak, tkanina wybierana (perebory), chodniki.

Na zakończenie projektu, 28–29 sierpnia, w białostockim parku Konstytucji 3 Maja planowany jest II Festiwal Tkactwa czyli  pokazy, warsztaty i kiermasz, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się z techniką wytwarzania wyrobów tkackich i spróbować własnych sił w tkaniu.

Informacji na temat Podlaskich splotów udziela kierownik Działu Sztuk Plastycznych PIK w Białymstoku – Krystyna Kunicka
tel. 85 740 37 15, k.kunicka@pikpodlaskie.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.