Ogólnopolski Konkurs na Tkactwo Tradycyjne (ogłoszenie konkursu: czerwiec)

Konkurs ma na celu integracji i aktywizacji środowiska tkackiego. Zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: mistrzowie – twórcy ludowi i rękodzielnicy kultywujący tradycje tkactwa w najważniejszych ośrodkach w Polsce z podziałem tkaninę dwuosnowową i inne techniki ; uczniowie – osoby uczące się technik tkackich, ich potencjalni następcy, kontynuatorzy tradycji. Do jury zamierzamy zaprosić: etnografa z Podlaskiego […]

Ogólnopolski konkurs na Tkaninę Ludową

Ogólnopolski konkurs na Tkaninę Ludową, którego celem jest integracja i aktywizacja środowiska tkackiego, zostanie  przeprowadzony w dwóch kategoriach: mistrzów, czyli twórców ludowych i rękodzielników kultywujący tradycje tkactwa w najważniejszych ośrodkach w Polsce z podziałem tkaninę dwuosnowową i inne techniki oraz uczniów, czyli osób uczących się technik tkackich, potencjalnych następców, kontynuatorów tradycji. Konkurs skierowany jest do […]

Konkurs na projekt graficzny

Konkurs na projekt graficzny obejmuje opracowanie projektu znaku informacyjnego sygnującego „Krainę Wątku i Osnowy”, który zostanie wykorzystany do oznakowania głównych dróg dojazdowych do gmin Janów i Korycin i będzie informował o znajdujących się tam pracowniach tkackich. Zwycięskie logo będzie miało również zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich na drukach i materiałach wydawanych przez WOAK. Konkurs skierowany […]