OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA TKACTWO TRADYCYJNE (ZAKOŃCZONY)

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, w ramach realizowanego projektu „Kraina wątku i osnowy”, zachęcał wszystkich sympatyków kultury ludowej, ludzi kreatywnych do wzięcia udziału w dwóch konkursach, skierowanych zarówno do doświadczonych twórców, jak i młodych plastyków.  

Konkurs na projekt graficzny obejmował opracowanie projektu znaku informacyjnego sygnującego „Krainę wątku i osnowy”, który zostanie wykorzystany do oznakowania głównych dróg dojazdowych do gmin Janów i Korycin i będzie informował o znajdujących się tam pracowniach tkackich. Zwycięskie logo będzie miało również zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich na drukach i materiałach wydawanych przez WOAK. Konkurs skierowany był do studentów grafiki Wydziału Architektury Politechniki w Białymstoku oraz do uczniów ponadgimnazjanych szkół artystycznych. Termin nadsyłania prac minął 31 lipca 2017 roku. Liczymy, że studenci i uczniowie wykorzystają wakacyjny czas i spróbują podejść do tego jakże ciekawego tematu. My ze swojej strony chętnie udostępnimy zainteresowanym literaturę, materiały związane z tkaniną dwuosnowową – zachęcała do wzięcia udziału Krystyna Kunicka, kierownik Działu Sztuk Plastycznych WOAK. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł.

Ogólnopolski konkurs na Tkaninę Ludową, którego celem była integracja i aktywizacja środowiska tkackiego, został  przeprowadzony w dwóch kategoriach: mistrzów, czyli twórców ludowych i rękodzielników kultywujący tradycje tkactwa w najważniejszych ośrodkach w Polsce z podziałem tkaninę dwuosnowową i inne techniki oraz uczniów, czyli osób uczących się technik tkackich, potencjalnych następców, kontynuatorów tradycji. Konkurs skierowany był do doświadczonych twórców, ale chcieliśmy dać również tym, którzy nie są jeszcze mistrzami, ale mają za sobą już pewien etap nauki – informuje Krystyna Kunicka.  Na konkurs można było nadsyłać zarówno duże formy, jak i te mniejsze – pasiaki, kilimy, perebory. Nadsyłane prace mogły mieć również charakter użytkowy, jak np. ręczniki tkane, torby, galanteria stołowa, elementy garderoby. Termin zgłoszeń i nadsyłania prac upłynął 30 września 2017 roku. Pula przewidzianych nagród wynosi 13 tysięcy złotych. Współorganizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie.

Uwieńczeniem projektu będzie Forum Tkactwa Ludowego, które zaplanowane zostało na 19 października 2017 roku w Galerii Spodki WOAK, ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku. Dla uczestników Konkursu przygotowaliśmy też wieczorne spotkanie w wraz z noclegiem w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie (19-20 X. 2017 r.)

Szczegółowe informacje odnośnie konkursów uzyskają Państwo pod numerem telefonu WOAK: 85 740 37 15 oraz na stronie internetowej projektu „Kraina wątku i osnowy” www.dwuosnowowa.pl

Konkurs ma na celu integracji i aktywizacji środowiska tkackiego. Zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

  • mistrzowie – twórcy ludowi i rękodzielnicy kultywujący tradycje tkactwa w najważniejszych ośrodkach w Polsce z podziałem tkaninę dwuosnowową i inne techniki ;
  • uczniowie – osoby uczące się technik tkackich, ich potencjalni następcy, kontynuatorzy tradycji.

Do jury zamierzamy zaprosić: etnografa z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, przedstawiciela Fundacji Cepelia i przedstawiciela Centrum Włókiennictwa w Łodzi.