Ogólnopolski Konkurs na Tkactwo Tradycyjne (ogłoszenie konkursu: czerwiec)

Konkurs ma na celu integracji i aktywizacji środowiska tkackiego. Zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

  • mistrzowie – twórcy ludowi i rękodzielnicy kultywujący tradycje tkactwa w najważniejszych ośrodkach w Polsce z podziałem tkaninę dwuosnowową i inne techniki ;
  • uczniowie – osoby uczące się technik tkackich, ich potencjalni następcy, kontynuatorzy tradycji.

Do jury zamierzamy zaprosić: etnografa z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, przedstawiciela Fundacji Cepelia i przedstawiciela Centrum Włókiennictwa w Łodzi.