„Od owieczki do niteczki” – warsztaty

Warsztaty tkackie dla dzieci i młodzieży prowadzone są przez znakomite janowskie twórczynie tkaniny dwuosnowowej i odbywają się w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie.