„Podlaskie sploty” – wydawnictwo w ramach projektu tkackiego

Zapraszamy do lektury publikacji o podlaskich tkaczkach.

Województwo podlaskie zapisało się w historii polskiego tkactwa w sposób wyjątkowy: jest najbardziej urozmaicone wzorniczo, kolorystycznie i splotowo.

Tylko w Polsce północno-wschodniej występuje tkanina dwuosnowowa, która jest jednym z najbardziej oryginalnych zjawisk w sztuce ludowej. Tu też można spotkać różnorodne tkaniny wielonicielnicowe; dwu- lub wielokolorowe, o wzorach złożonych z drobnych elementów kostkowych – radiuszki, sejpaki, tkaniny wybierane (tak zwane perebory) oraz krajki, kilimy, pasiaki, kraciaki i chodniki. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tkanie było zajęciem powszechnym, obecnie w województwie podlaskim aktywnych tkaczek jest zaledwie 14. Aktualna sytuacja tkactwa w naszym regionie, sławnym niegdyś na całą Polskę, wygląda jednoznacznie – to zanikająca już tradycja.

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku przez ostatnie lata starał się chronić tradycyjne tkactwo poprzez realizację projektów poświęconych tej pięknej dziedzinie. Jednym z działań mających na celu ochronę i popularyzację tkactwa jest publikacja „Podlaskie sploty”. Znajdują się w niej sylwetki wyjątkowych twórców oraz ich unikalne tkaniny utrwalone na fotografiach, powstałe dzięki przekazywaniu umiejętności tkania z pokolenia na pokolenie. Punktem odniesienia jest praca podlaskich tkaczek ludowych oraz miejsce ich życia, nazwane „Krainą wątku i osnowy”, będące jednocześnie szlakiem turystycznym, uhonorowanym w 2018 roku II nagrodą i certyfikatem Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Zapraszamy na szlak!

WYDAWNICTWO „PODLASKIE SPLOTY”

Dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.