TKACKIE 2020

W tegorocznym programie „Podlaskie sploty” znajdą się cztery warsztaty tkackie. Zainteresowanie warsztatami przerosło nasze oczekiwania, wpłynęło niespodziewanie dużo zgłoszeń z całego kraju. Przeprowadziliśmy już weryfikację, przyznając pierwszeństwo lokalnym twórcom, a także osobom, których praca i doświadczenie rokują na przyszłość ze względu na realizacje w ramach własnej działalności i dają możliwość przekazania nabytych umiejętności innym.

Nabór na warsztaty jest już zakończony.

Terminy warsztatów:
1. warsztat tkaniny wybieranej (tzw. perebory), 18–23 sierpnia 2020 r., prowadząca: Irena Ignaciuk;

2. warsztat tkaniny wielonicielnicowej, 24–29 sierpnia 2020 r., prowadzący: Jerzy Łupieński;

3. warsztat sejpaku, 15–20 września 2020 r., prowadząca: Sabina Knoch;

4. warsztat tkaniny dwuosnowowej, 22–27 września 2020 r., prowadząca: Karolina Radulska.

Informacji o projekcie udziela Dział Sztuk Plastycznych PIK
galeria@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740 37 15