Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie ogłasza XXIX edycję konkursu na tkaninę dwuosnowową ph. „W kręgu tradycji…”. W tym roku konkurs przeprowadzony będzie w ramach realizacji zadania pn. „Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

Bernarda Rość laureatką Nagrody im. Oskara Kolberga

Podlaska tkaczka, znalazła się wśród pięciu laureatów prestiżowej Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”! Nagrodzono ją w kategorii dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego. Nagroda im. Oskara Kolberga co roku trafia do artystów tworzących w dziedzinach ludowych sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca oraz organizatorów przedsięwzięć […]