Bernarda Rość laureatką Nagrody im. Oskara Kolberga

Podlaska tkaczka, znalazła się wśród pięciu laureatów prestiżowej Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”!

Nagrodzono ją w kategorii dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego.

Nagroda im. Oskara Kolberga co roku trafia do artystów tworzących w dziedzinach ludowych sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca oraz organizatorów przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor i sztukę ludową, animatorów, mistrzów, naukowców, badaczy, dokumentalistów. To najstarsze i najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce, będące dla twórców uwieńczeniem ich dotychczasowej pracy. Jej patronem jest Oskar Kolberg (1814-1890), polski etnograf, folklorysta i kompozytor.

Bernarda Rość należy do niewielkiego grona podlaskich tkaczek, które kontynuują tradycje tkactwa dwuosnowowego, zanikającej już techniki i zarazem umiejętności. Przejęła ją od swojej matki, doskonaliła przez wiele lat, a obecnie przekazuje córce. Ma bogaty dorobek twórczy, jej dywany znajdują się w zbiorach m.in. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Etnograficznego w Krakowie czy Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Jest tkaczką wszechstronną, uznaną, wielokrotnie nagradzaną. Prowadzi warsztaty, współpracuje ze szkołami, urzędami, ośrodkami kultury, osobami prywatnymi. Promuje regionalną twórczość w Polsce i za granicą. W 2014r. uzyskała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie twórczości ludowej, a w dwa lata później realizowała zadanie w ramach programu pn. „Mistrz Tradycji”. Jest osobą pracowitą, dociekliwą, obdarzoną intuicją plastyczną. Nagroda jest uwieńczeniem jej długoletniej i wartościowej twórczości.

Nagroda będzie wręczona podczas gali, która odbędzie się 1 lipca 2021 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

W imieniu pracowników Podlaskiego Instytutu Kultury oraz pasjonatów tkactwa serdecznie gratulujemy!

Krótki filmik wraz z opisem sylwetki laureata można obejrzeć na stronie: https://pl-pl.facebook.com/IMITpolska/videos/3010555245855737/