KONTAKT

KONTAKT:
Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
Dział Sztuk Plastycznych
tel. 85 740 37 15
e-mail: galeria@pikpodlaskie.pl
koordynator:  Krystyna Kunicka