KONTAKT

KONTAKT:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Dział Sztuk Plastycznych
tel. 85 740 37 15
e-mail: galeria@woak.bialystok.pl
koordynator:  Krystyna Kunicka