KONTAKT

KONTAKT:
Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
Dział Kultury Ludowej
kulturaludowa@pikpodlaskie.pl
tel. 85 749-60-50
koordynator:  Krystyna Kunicka