KONFERENCJA

Na zakończenie projektu odbędzie się Forum Tkactwa Tradycyjnego, na którym przedstawiona zostanie dokumentacja fotograficzna z przebiegu projektu, efekty tych działań, a także najlepsze praktyki z zakresu upowszechniania tkactwa. Zaproszeni zostaną przedstawiciele pracowni, stowarzyszeń oraz twórców i animatorów propagujących tkactwo tradycyjne z całej Polski, oraz gość wyjątkowy – Izumi Fujita – Japonka, która w ciągu ostatnich sześciu lat sprzedała w swojej ojczyźnie blisko dwa tysiące tkanin dwuosnowowych, powstałych w warsztatach janowskich tkaczek.

Termin Forum – 19 października 2017 r. Spodki WOAK, ul. św. Rocha 14