TKACKIE

Skierowane do twórców ludowych, rzemieślników oraz osób chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu tkactwa, artystów zajmujących się rękodziełem, pasjonatów, w szczególności do osób zamieszkałych w województwie podlaskim. Program zajęć rozpoczyna się od osnucia krosna, kolejnym etapem będzie nauka tkania pod okiem twórcy ludowego. Zaplanowane są cztery 5-dniowe spotkania dla łącznie 20 osób, w Niemczynie oraz w Lewkowie Starym, poświęcone różnym rodzajom tkania:

  • sejpak, 23–28 maja 2017 r., prowadzenie: tkaczka Sabina Knoch;

  • tkanina wielonicielnicowa, 5–10 czerwca 2017 r., prowadzenie: twórca Jerzy Łupieński;