TKACKIE

Skierowane do twórców ludowych, rzemieślników oraz osób chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu tkactwa, artystów zajmujących się rękodziełem, pasjonatów, w szczególności do osób zamieszkałych w województwie podlaskim. Program zajęć rozpoczyna się od osnucia krosna, kolejnym etapem będzie nauka tkania pod okiem twórcy ludowego.

Fotoreportaż z Lewkowa Starego – tkanina wybierana „perebory”
26 czerwca – 1 lipca 2018 r., kwatera agroturystyczna tkaczki w Lewkowie Starym (gm. Narewka). Prowadzący: tkaczka Irena Ignaciuk.

Fotoreportaż z Niemczyna – tkanina wielonicielnicowa
5-10 czerwca 2018 r., Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie. Prowadzący: twórca Jerzy Łupieński.


Fotoreportaż z Niemczyna – sejpak
12 – 17 czerwca 2018 r., Centrum Rękodzieła Ludowego w  Niemczynie. Prowadzący: tkaczka Sabina Knoch.

Fotoreportaż z Niemczyna – tkanina dwuosnowowa
19 – 24 czerwca 2018 r., Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie. Prowadzący: tkaczka Teresa Pryzmont.

Fotoreportaż z warsztatów w Lipsku
Fotoreportaż z warsztatów w Nowince

  • sejpak, 23–28 maja 2017 r., prowadzenie: tkaczka Sabina Knoch;

  • tkanina wielonicielnicowa, 5–10 czerwca 2017 r., prowadzenie: twórca Jerzy Łupieński;