TKACKIE 2017-2019

 

W 2019 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku (obecnie: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku) realizował warsztaty tkackie w ramach projektu „Tkactwo inspiruje – konkursy, warsztaty, design”. Celem warsztatów była nauka różnych technik tkackich charakterystycznych dla regionu, popularyzacja tkaniny ludowej, przekazanie i wykorzystanie unikalnych umiejętności rękodzielniczych w zakresie tkactwa. Zajęcia rozpoczęły się od osnucia krosna, kolejnym etapem była nauka tkania pod okiem twórcy Jerzego Łupieńskiego. Warsztat tkaniny wielonicielnicowej odbył się w gościnnych progach Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie w dniach 4–9 czerwca 2019 r. W tym samym miejscu w dniach 11–16 czerwca uczestnicy zajęć zgłębiali tajniki kolejnej techniki tkackiej: sejpaku, na warsztatach prowadzonych przez tkaczkę Sabinę Knoch.

Fotoreportaż, 4-9 czerwca:

W ramach projektu zaplanowano jeszcze dwa pięciodniowe warsztaty:

Warsztat tkaniny dwuosnowowej: 18-23 czerwca 2019r.,
Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie. Prowadzący: tkaczka Lucyna Kędzierska

Warsztat tkaniny wybieranej tzw. „perebory”: 25-30 czerwca 2019r.,
Kwatera agroturystyczna tkaczki w Lewkowie Starym (gm. Narewka). Prowadzący: tkaczka Irena Ignaciuk.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Skierowane do twórców ludowych, rzemieślników oraz osób chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu tkactwa, artystów zajmujących się rękodziełem, pasjonatów, w szczególności do osób zamieszkałych w województwie podlaskim. Program zajęć rozpoczyna się od osnucia krosna, kolejnym etapem będzie nauka tkania pod okiem twórcy ludowego.

Fotoreportaż z Lewkowa Starego – tkanina wybierana „perebory”
26 czerwca – 1 lipca 2018 r., kwatera agroturystyczna tkaczki w Lewkowie Starym (gm. Narewka). Prowadzący: tkaczka Irena Ignaciuk.

Fotoreportaż z Niemczyna – tkanina wielonicielnicowa
5-10 czerwca 2018 r., Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie. Prowadzący: twórca Jerzy Łupieński.


Fotoreportaż z Niemczyna – sejpak
12 – 17 czerwca 2018 r., Centrum Rękodzieła Ludowego w  Niemczynie. Prowadzący: tkaczka Sabina Knoch.

Fotoreportaż z Niemczyna – tkanina dwuosnowowa
19 – 24 czerwca 2018 r., Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie. Prowadzący: tkaczka Teresa Pryzmont.

Fotoreportaż z warsztatów w Lipsku
Fotoreportaż z warsztatów w Nowince

  • sejpak, 23–28 maja 2017 r., prowadzenie: tkaczka Sabina Knoch;

  • tkanina wielonicielnicowa, 5–10 czerwca 2017 r., prowadzenie: twórca Jerzy Łupieński;