Konkurs na tkaninę dwuosnowową

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Janowie ogłasza XXXI edycję konkursu na tkaninę dwuosnowową. Jest to najstarszy etnograficzny konkurs na Podlasiu, którego głównym celem jest zachowanie i promocja tradycji tkania dywanów dwuosnowowych oraz promocja sztuki i rękodzieła ludowego.
Konkurs na tkaninę odbywa się w Janowie od 1993 r. i do niedawna obejmował swym zasięgiem teren Polski północno-wschodniej, czyli obszar, na którym tkactwo dwuosnowowe było znane od wieków.  Obecnie zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierowane jest do tkaczek i tkaczy z całej Polski.

Do konkursu można zgłaszać tkaniny wykonane zgodnie z tradycją, czyli z przędzy wełnianej, na ręcznych krosnach , unikatowa techniką dwuosnowową, wykonane w tradycyjnych wymiarach i zgodne z ogłoszonym tematem.

Temat na 2023 rok: „Mój wymarzony niewytkany dywan”

Praca konkursowa powinna nawiązywać do tradycji janowskiej tkaniny dwuosnowowej.

Zgłoszenia do konkursu należy kierować do GOK,SiT w Janowie do końca maja 2023 r. Natomiast prace będą przyjmowane do 15 września. Podsumowanie konkursu oraz otwarcie wystawy odbędzie się w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w październiku 2023 r.

Regulamin
Karta zgłoszenia