„Tkactwo inspiruje” – nowy projekt WOAK-u

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury rusza z kolejnym projektem mającym na celu ochronę i promocję podlaskiego tkactwa tradycyjnego, tym razem pod hasłem „Tkactwo inspiruje”.

– Projekty dotyczące tradycyjnej tkaniny na dobre zadomowiły się już w naszej ofercie – mówi Cezary Mielko, dyrektor WOAK. – Przez ostatnie lata budowaliśmy markę tkaniny: opracowywaliśmy  wydawnictwa, organizowaliśmy warsztaty, wystawy czy konkursy skierowane do wszystkich grup wiekowych. Bardzo wyraźnie widzimy efekty tych działań, dlatego chcemy je kontynuować i inicjować nowe, bo podlaskie tkactwo zasługuje na to, żeby coraz więcej ludzi dostrzegało jego unikatowość.

Działania WOAK-u popularyzujące tę dziedzinę sztuki ludowej będą możliwe dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty tkackie, warsztaty plastyczne, ogólnopolskie konkursy na tkaninę tradycyjną oraz tkacki design.

– Mamy nadzieję, że nasz projekt jeszcze bardzie zintegruje środowisko lokalnych tkaczek i fanów tkactwa, a do tego zwiększy atrakcyjność tkactwa tradycyjnego w oczach współczesnego odbiorcy – wyjaśnia Krystyna Kunicka, kierownik Działu Sztuk Plastycznych WOAK. –  Cieszymy się, że zainteresowanie wśród pasjonatów nie słabnie, więc spodziewamy się licznego udziału w naszych wydarzeniach.

Wszelkie informacje o działaniach projektowych będą zamieszczane na stronie www.woak.bialystok.pl oraz www.dwuosnowowa.pl. Można też skontaktować się z Działem Sztuk Plastycznych WOAK: galeria@woak.bialystok.pl, tel. 85 740 37 15.


DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin konkursu na tkaninę ludową
Karta zgłoszenia na konkurs na tkaninę ludową

Regulamin warsztatów tkackich
Karta zgłoszenia na warsztaty tkackie

Regulamin konkursu tkacki design
Karta zgłoszenia na konkurs tkacki design


Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury