Alicja Kochanowska

„Pracować trzeba głową, rękoma i nogami”

Jak to się wszystko zaczęło

Alicja Kochanowska urodziła się w 1946 roku w Kuplisku w gminie Janów. Tkactwa nauczyła się od swojej matki, znanej i cenionej tkaczki, Wandy Olchanowskiej. Nie dziwi więc fakt, że odziedziczywszy talent, postanowiła kontynuować nie tylko rodzinne, ale i miejscowe tradycje, z którymi stykała się u koleżanek i sąsiadów. Już w wieku 23 lat, w pracowni tkaczki Genowefy Zalesko, nauczyła się tkać dekoracyjne tkaniny wełniane techniką dwuosnowową. Samodzielnie tworzyć zaczęła od 1971 roku i wykonywała tkaniny na zamówienie Rękodzieła Ludowego oraz „Cepelii” w Białymstoku. Od 1984 roku należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych,

O tkaninach pani Alicji słów kilka

Alicja Kochanowska tka kompozycje tematyczne stosując tradycyjne wzornictwo oraz te inspirowane twórczością prof. Eleonory Plutyńskiej, która w okresie międzywojennym wprowadziła odmienną od dotychczasowej tradycji janowskiej ornamentykę, o innym ujęciu formalnym (min. popularne „Zwierza”). Artystka wykonuje tradycyjne ornamenty, nawiązując do dorobku artystycznego janowskich tkaczek. Na jej tkaninach tematycznych podziwiać można wzory inspirowane życiem dawnej wsi. Projekty pani Alicji charakteryzują się umiejętnym doborem kolorów, zrównoważoną kompozycją i wyczuciem w doborze motywów. Są cenione przez etnografów z uwagi na bardzo wysoki poziom artystyczny i techniczny.

Docenić to, co wyjątkowe

Alicja Kochanowska począwszy od 1975 roku uczestniczy we wszystkich konkursach regionalnych i ogólnopolskich, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Swoje dywany pokazuje na wystawach, chętnie bierze udział w imprezach propagujących sztukę ludową – jarmarkach, kiermaszach, m.in. w Kazimierzu nad Wisłą, Bukowinie Tatrzańskiej, Węgorzewie, Żywcu, Białymstoku i Janowie. Dorobek twórczy artystki przedstawia się imponująco, a udział w konkursach przyniósł jej szereg nagród i wyróżnień. Prace artystki eksponowano na kilkunastu wystawach zbiorowych i indywidualnych, m.in. w Białymstoku, Warszawie, Lublinie, Toruniu, Krakowie i Bydgoszczy. Jej tkaniny znajdują się w licznych muzeach w Polsce (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum Okręgowe w Białymstoku, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Narodowe Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Etnograficzne w Krakowie) a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Prace tkaczki można oglądać w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie.

Alicja Kochanowska dwukrotnie, w latach 1985-1986 i w 2011 roku otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2002 roku została laureatką prestiżowej nagrody im. Oskara Kolberga. Za długoletnią działalność artystyczną otrzymywała nagrody i odznaczenia, m.in. nagrodę Dyrektora Wydziału Kultury w Białymstoku (1989) i Złotą Odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie” w 1997 roku.

Aby tradycja nie zaginęła

Alicja Kochanowska prezentuje i popularyzuje tradycyjną twórczość tkacką ośrodka janowskiego a jej pracownia leży na Szlaku Rękodzieła Ludowego Podlasia. Demonstruje w niej zasady tradycyjnego wzornictwa i kompozycji oraz trudną technikę tkania dywanów podwójnych. Była także aktywnym członkiem śpiewaczego zespołu ludowego „Krosienko” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie. W latach 1993-1997 artystka prowadziła w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie kursy tkania techniką dwuosnowową, przeznaczone dla młodzieży szkolnej.

Pracownię pani Alicji można odnaleźć pod adresem:

ul. Nadrzeczna 3
16-130 Janów
tel: 85 721 60 36
e-mail: alicja1kochanowska@o2.pl,
www.podlasiewtkaninie.pl