REAKTYWUJEMY TKANINĘ LUDOWĄ OD LAT

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku od lat chroni i działa na rzecz zachowania tradycji tkackich w regionie. „Reaktywacja tkaniny ludowej” to działanie zrealizowane w 2013 roku. Celem projektu było ożywienie i popularyzacja zanikającej dziedziny rękodzieła ludowego, jakim jest tkactwo tradycyjne, ale też dokumentacja i archiwizacja zjawisk kultury ludowej.

Przedsięwzięcie prowadzone było na wielu płaszczyznach. Zorganizowaliśmy cztery warsztaty tkackie. Dzięki nim umiejętności tkania w technikach charakterystycznych dla województwa podlaskiego (tkanina dwuosnowowa, wielonicielnicowa, kostkowa, sejpak, tkanina wybierana tzw. „perebory”) zostały przekazane młodszemu pokoleniu. Ponadto warsztatom towarzyszyły dwa konkursy, ogólnopolski – „Tkanina Ludowa” skierowany do twórców kultywujących tradycje tkactwa w najważniejszych ośrodkach w Polsce oraz wojewódzki na wywiad „Rozmowy przy krośnie – historie i osobowości”, dla młodzieży zainteresowanej tkactwem. W ten sposób chcieliśmy zainteresować młodych ludzi nie tylko kulturą regionu, ale też bardzo powszechnym niegdyś tkactwem.

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.