Warsztaty tkackie w ramach projektu „Nowy wątek w tkactwie tradycyjnym”

WARSZTATY TKACKIE w ramach projektu „Nowy wątek w tkactwie tradycyjnym” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

REGULAMIN
Organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Współorganizator: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

Cele: nauka różnych technik tkackich charakterystycznych dla regionu, popularyzacja tkaniny ludowej, przekazanie i wykorzystanie unikalnych umiejętności rękodzielniczych w zakresie tkactwa. Warsztaty tkackie pozwolą przekazać umiejętności tkania w technikach charakterystycznych w województwie podlaskim: wielonicielnicowa, sejpak, dwuosnowowa, wybieranej
(perebory).

Uczestnicy: warsztaty skierowane są do twórców, rzemieślników oraz osób chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu tkactwa, artystów zajmujących się rękodziełem, pasjonatów w szczególności do osób dorosłych zamieszkałych w województwie podlaskim.

Przebieg: projekt zakłada organizację 4 warsztatów tkackich. Każdy z warsztatów będzie trwał 5 dni. Program zajęć rozpoczyna się od osnucia krosna, kolejnym etapem będzie nauka tkania pod okiem twórcy ludowego. Organizator zapewnia noclegi, całodzienne wyżywienie, materiały i instruktaż. Każdy warsztat w dniu rozpoczęcia zaczyna się obiadem, a kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

I Warsztat tkaniny wielonicielnicowej 5-10 czerwca 2018 r.,
Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie. Prowadzący: twórca Jerzy Łupieński.
II Warsztat sejpaku: 12-17 czerwca 2018 r.,
Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie. Prowadzący: tkaczka Sabina Knoch.
III Warsztat tkaniny dwuosnowowej: 19–24 czerwca 2018 r.,
Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie. Prowadzący: tkaczka Teresa Pryzmont.
IV Warsztat tkaniny wybieranej tzw. „perebory”: 26 czerwca – 1 lipca 2018 r.,
Kwatera agroturystyczna tkaczki w Lewkowie Starym (gm. Narewka). Prowadzący: tkaczka Irena Ignaciuk.

Postanowienia końcowe
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie karty zgłoszenia (wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji o wolnych miejscach) oraz dokonanie opłaty akredytacyjnej w wysokości 200 zł za jeden warsztat.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia należy przesłać na adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 8, z dopiskiem: WARSZTATY TKACKIE, lub mailowo k.kunicka@woak.bialystok.pl
Opłaty akredytacyjnej należy dokonywać po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na warsztaty.
Bank PEKAO S.A. O/Białystok nr 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji/wyboru zgłoszeń.
Informacji na temat warsztatów udziela kierownik Działu Sztuk Plastycznych WOAK w Białymstoku – Krystyna Kunicka, tel. 85 740 37 15, k.kunicka@woak.bialystok.pl