Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji

„Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji” – Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa.
„Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji” to impreza będąca wojewódzką inauguracją podlaskiej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Wydarzenie odbędzie się 8 września 2019 r. na terenie Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie, która jest jedynym tego typu miejscem w Polsce, poświęconym unikalnym na skalę światową dywanom dwuosnowowym.
Będzie ono miało charakter festynu, podczas którego uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach i pokazach rękodzielniczych prowadzonych przez twórców ludowych: garncarza, kowala, rzeźbiarza, łyżkarza, plecionkarza oraz innych.
Tematem przewodnim imprezy będą oczywiście janowskie tkaniny dwuosnowowe oraz tradycje ich powstawania. W tym dniu wszyscy będą mogli zwiedzić Izbę Tkactwa Dwuosnowowego, gdzie można obejrzeć wystawę tkanin, galerię „tkaczek janowskich” oraz eksponaty związane z tkactwem. Prowadzone będą warsztaty i pokazy tkackie w wykonaniu twórczyń ludowych, spotkania z tkaczkami, warsztaty tkania krajki, odbędzie się projekcja materiałów audiowizualnych oraz prelekcja Wojciecha Kowalczuka pt. „85 lat janowskiego ośrodka tkactwa dwuosnowowego”, a także prezentacja Magdaleny Stopy pt. „Eleonora Plutyńska i jej praca w Janowie”. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa plenerowa poświęcona Eleonorze Plutyńskiej – niezwykłej osobie, której praca i twórczość związane były z historią i tradycją janowskiego tkactwa.
W najbliższym otoczeniu Izby Tkactwa odbywać się będzie jarmark z lokalną żywnością oraz tradycyjnymi produktami, a także występy kapel ludowych.