Podsumowanie XXVII Konkursu na tkaninę dwuosnowową w Janowie

15 października 2019r. w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie odbyło się uroczyste podsumowanie XXVII Konkursu na tkaninę dwuosnowową. Jest to najstarszy etnograficzny konkurs na Podlasiu, którego głównym celem jest zachowanie i promocja tradycji tkackich, rozwijanie tradycji tkackich ośrodka janowskiego, tworzenie aktywności twórczej, upowszechnianie wartości artystycznych, edukacja kulturalna, a także promocja sztuki i rękodzieła ludowego jako lokalnego dziedzictwa kulturowego. Organizatorem od 1993 roku cyklicznego konkursu na tkaninę dwuosnowową jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie. Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie jest największym w Polsce ośrodkiem, który skupia twórców tej unikatowej dziedziny sztuki ludowej oraz gdzie kultywowane są tradycje tkactwa dwuosnowowego.
Tegorocznym tematem konkursu był „sad”. Wzięło w nim udział 14 tkaczek. Jury oceniało 14 tkanin zgłoszonych przez twórczynie. Prace wyróżniały się wysokim poziomem oraz zachwycały pomysłowością i oryginalnością.

Po przeprowadzonej ocenie prac, Komisja przyznała następujące nagrody:

I nagroda – Pani Lucyna Kędzierska
I nagroda – Pani Karolina Radulska
II nagroda – Pani Teresa Pryzmont
II Nagroda – Pani Jadwiga Możejko
II nagroda – Pani Sabina Knoch
III nagroda – Pani Danuta Radulska
III nagroda – Pani Romualda Puzanowska

Wyróżnienia:
• Pani Helena Gołko
• Pani Agnieszka Iwanicka
• Pani Bernarda Rość
• Pani Kazimiera Makowska
• Pani Ludgarda Sieńko
• Pani Alicja Kochanowska
• Pani Monika Burak

Nagrody zostały ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie oraz Fundację „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie.
Wystawę prac konkursowych można oglądać w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie do końca listopada.
Podsumowanie konkursu było świetną okazją do świętowania Dnia Tkaczki. Były życzenia, kwiaty i upominki, a także nie mogło zabraknąć gromkiego „sto lat” oraz pysznego tortu.
Podczas spotkania podziękowano wspaniałym darczyńcom za przekazane eksponaty, które wzbogaciły kolekcję zborów, będących świadectwem tradycji tkackich ziemi janowskiej.