Projekt „Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji” otrzymał dofinansowanie

Jest nam bardzo miło poinformować, że Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie znalazła się wśród beneficjentów programu EtnoPolska 2021.

EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach i wspieranie unikatowych zjawisk folkloru wiejskiego i miejskiego. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie otrzymał dotację w wysokości 26 tysięcy zł na realizację zadania „Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji”.

Do tegorocznej edycji programu EtnoPolska wpłynęło 1846 wniosków (o ok. 50% więcej niż rok wcześniej)! Wyłoniono 308 beneficjentów, którzy na realizację zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają łączne dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych. W województwie podlaskim swoje projekty będą mogli zrealizować między innymi:

 • Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (Pogrzebowe Pieśni Podlaskiej Prababki, 40 tysięcy zł), Fundacja Aktywizacja Podlaskie (Korzenie III, 10 tysięcy zł),
 • Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie (Kulturalne Barwy Podlasia, 33 tysiące zł),
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Było! Jest! Co będzie? 34 tysiące zł.),
 • Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku (EtnoŚlad, 80 tysięcy zł),
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Augustowie (Etno od dziecka, 10 tysięcy zł),
 • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie (Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji, 26 tysięcy zł),
 • Knyszyński Ośrodek Kultury (Dziady. Lament pogranicza. Knyszyn, 55 tysięcy zł),
 • Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie (Tradycyjne smaki Gminy Wasilków, 14 tysięcy zł),
 • Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie (Zakup strojów ludowych dla zespołu Kłosek, 62 tysiące zł),
 • Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze (Tradycje Pogranicza, 17 tysięcy zł),
 • Ośrodek Kultury w Sejnach (tradycyjne Pieśni z Ziemi Sejneńskiej, 23 tysiące zł),
 • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli (Warsztatownia folkowa, 20 tysięcy zł),
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Nowosiółkach (Tropem Etno-inspiracji, 30 tysięcy zł),
 • Forum Mniejszości Podlasia (Poznajmy się, 80 tysięcy zł),
 • Instytut Studiów Kobiecych (Poznaj zabytki i miejsca pamięci. Województwo podlaskie cz. 1, 44 tysiące zł).