Podlaskie sploty – wystawy w terenie

Podlaski Instytut Kultury zaprasza na wystawy w ramach projektu pt. „Podlaskie Sploty – II Festiwal Tkactwa”.

Tkactwo, jedno z najstarszych rzemiosł, było do niedawna zajęciem powszechnym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Przez lata jednak tkaniny ludowe straciły na prestiżu, zwłaszcza we własnym środowisku, gdzie powstawały. Nie wyposażają już wiana panny młodej, nie służą na co dzień w wiejskich domach czy świątecznych obrzędach, ale czy już nie mają znaczenia? Te często niedoceniane i zapomniane wyroby są skarbnicą wiedzy o dawnym wzornictwie, pozwalającą dostrzec, jakie pamiątki przeszłości kryją się w ich kufrach i szafach, docenić je i uświadomić wagę tradycji.

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku realizuje w 2021 roku kolejny projekt upowszechniający tematykę twórczości ludowej pt. „Podlaskie Sploty – II Festiwal Tkactwa”. W jego ramach do współpracy zaprosił cztery gminne ośrodki kultury –  w Gródku, Narewce, Zabłudowie i Krynkach, które zorganizowały wystawy tkactwa. Można na nich oglądać tkaniny dwuosnowowe, perebory, dywany, kilimy, radziuszki, chodniki czy obrusy. W sierpniu można oglądać wystawy w GOK w Krynkach (do 31.08), GOK w Narewce (od 14.08), MOAK w Zabłudowie (od 19.08), a we wrześniu odbędzie się wernisaż wystawy  w GCK w Gródku.

Na wszystkie wystawy wstęp jest wolny.