Tkanina ludowa w woj. podlaskim dziś i perspektywy na przyszłość – konferencja

Konferencja podsumowująca projekt Podlaskie Sploty– 9 listopada, Spodki PIK.

Podlaski Instytut Kultury zaprasza na spotkanie poświęcone tradycyjnemu tkactwu. Bedzie to okazja do debaty na temat aktualnej kondycji tradycyjnego tkactwa, możliwości i ograniczeń jego rozwoju oraz konieczności poszukiwania nowego miejsca dla tradycji we współczesnym świecie. Konferencji będzie towarzyszyć promocja wydawnictwa „Radziuszka – wzory i technika”  oraz dwie wystawy: prezentacja efektów warsztatów tkackich organizowanych w ramach Podlaskich Splotów i  wystawa sejpaku ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

Program:

10.00-10.45 Przedstawienie założeń projektu „Podlaskie Sploty. IV Festiwal Tkactwa” – Krystyna Kunicka.

10.45-11.30 „Podlaskie sploty – tkanina reaktywowana przez uczestniczki warsztatów tkackich”-  dr Ewa Kępa z Instytutu Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku.

11.30-11.45 „Tkanina obecna”- prezentacja projektu Marty Pokojowczyk /Projekt, w ramach którego wzory tkanin wielonicielnicowych i sejpaka są analizowane i tkane ręcznie w postaci obrazów i wzorów. Ludowa geometria północno-wschodniej Polski w eksperymentalnych formach tkackich/.

Przerwa 11.45-12.15

12.15-13.00 „Wzornictwo, techniki i występowanie tkactwa w woj. podlaskim na podstawie wystaw tkanin tradycyjnych realizowanych w ramach projektu Podlaskie Sploty”- Aleksandra Pluta, etnograf.

13.00-14.00 „Tkanina ludowa dziś i perspektywy na przyszłość” panel dyskusyjny.

Informacji o konferencji udziela:
Krystyna Kunicka
Dział Kultury Ludowej PIK
tel. 85 749 60 50
k.kunicka@pikpodlaskie.pl